Is het mogelijk om subsidie of een andere vorm van financiering voor het systeem te krijgen?

Om Nederland te verduurzamen stimuleren de overheid en lokale gemeenten allerlei energiebesparende maatregelingen, zoals het Volthera systeem. Er zijn landelijke subsidies (ISDE), lokale subsidies, het is mogelijk de BTW op het systeem deels terug te vragen en je kunt gebruik maken van verschillende duurzaamheidsleningen. De Energie Subsidiewijzer geeft je hier een volledig overzicht van op basis van je situatie.