Hoeveel geluid produceert het systeem?

Alleen de warmtepomp produceert geluid, zo’n 44 dB(A), iets minder luid dan een CV-ketel. Ter vergelijking: de luidheid van fluisteren is ongeveer 30 dB, van normaal praten 50 dB(A).